Modificări în desfăşurarea examenelor pentru cadrele didactice. Care sunt noile prevederi pentru titularizare, definitivat şi obţinerea gradelor?

În proiectul de Ordonanță de Urgență privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ apar mai multe modificări la examenul de titularizare, de definitivat și pentru obținerea gradelor didactice.

Documentul modifică o serie de articole din Legea Educației Naționale, iar valabilitatea modificărilor este limitată.

Cadrelor didactice care susțin examenul pentru definitivare în învățământ li se recunoaște nota obținută la ultima inspecție la clasă, susținută în calitate de cadru didactic calificat, anunță Ministerul Educației. Examenul de Definitivat promovat le conferă dascălilor dreptul de practică.

Ordonanța prevede schimbări și pentru obținerea gradului didactic II. Vorbim despre examene pe care profesorii trebuie să le treacă după ce au obținut Definitivatul. Practic, gradul II este obținut de profesori cu o vechime la catedră de cel puțin patru ani de la obținerea definitivării în învățământ, cu o probă scrisă și două inspecții școlare. Guvernul a modificat condițiile acordării gradului didactic II, reducând numărul inspecțiilor de la 3, la 2.

Ordonanța de Urgență, care a fost publicată în Monitorul Oficial, mai prevede și că examenul național de Titularizare din acest an va consta într-o probă scrisă în cadrul concursului național organizat de inspectoratele școlare pentru ocuparea posturilor, iar proba practică a fost anulată. Proba scrisă pentru titularizarea în învățământ va avea loc în data de 15 iulie, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare. Repartizarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a notei obținute la proba scrisă, iar pentru titularizarea cadrelor didactice este nevoie de minimum nota 7. Documentele de înscriere și depunerea contestațiilor pot fi transmise și on-line. Totodată, ședințele de repartizare a posturilor se pot desfășura și on-line.

Post Author: Andreea Ilie

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *