Şcoli moderne, cu bani europeni, în judeţul Caraș-Severin!


Patru noi contracte de finanțare în cadrul Regio – Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020 au fost semnate în această săptămână în Regiunea Vest, județul Caraș-Severin, cele patru proiecte prevăd reabilitarea infrastructurii educaționale din localitățile Teregova și Moldova Nouă.
Astfel pentru proiectul „Reabilitare, modernizare și dotare Liceul Tehnologic Sf. Dimitrie, Teregova” sunt prevăzute: izolarea termică a pereților exteriori, a planșeului spre pod și a plăcii pe sol, înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie eficientă energetic, tâmplărie PVC cu sticlă termoizolantă, precum și a tâmplăriei interioare, refacerea șarpantei din lemn, respectiv înlocuirea elementelor degradate și înlocuirea învelitorii cu țiglă nouă ceramică pe întreaga suprafață a acoperișului, recompartimentări interioare; refacerea finisajelor; înlocuirea instalațiilor electrice, sanitare și termice; racordarea la rețeaua de canalizare menajeră existentă în localitate; montarea unei centrale termice; montarea de becuri economice; amenajarea curții interioare; dotarea cu mobilier și echipamente specifice; amenajarea de grupuri sanitare noi, inclusiv pentru persoane cu dizabilități; realizarea de rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități.
350 de elevi vor beneficia de infrastructura modernizată. Valoarea totală a investiției este de 5.471.610 lei. Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale. Perioada de implementare este de 24 de luni.
Tot în comuna Teregova, dar în localitatea Rusca va fi reabilitată și dotată Școala Gimnazială Rusca (Școala Nouă) Teregova. Sunt prevăzute următoarele tipuri de intervenții: reabilitarea termică a clădirii școlii, dotarea cu panouri solare, înlocuirea tâmplăriei exterioare cu ferestre termoizolante, reparații și înlocuiri ale trotuarelor din jurul clădirii, înlocuirea instalației sanitare și termice, refacerea sitemelor de apă și canalizare, realizarea de grupuri sanitare, precum și accesibilizarea spațiilor pentru accesul persoanelor cu dizabilități.
60 de elevi se vor bucura de infrastructura școlară modernizată în urma unei investiții totale de 2,69 milioane lei. Perioada de implementare a proiectului este de 19 luni.
De asemenea la Moldova Nouă se pregăteşte reabilitarea și modernizarea școlii din cadrul Liceului Tehnologic “Clisura Dunării” din orașul Moldova Nouă. Prin implementarea proiectului se vor repara două terenuri sportive, de baschet și de tenis, cu o suprafață de 1.013 mp, care vor fi totodată împrejmuite.
De asemenea, se va construi și o sală de sport pe o suprafață de 618,61 mp.
În ceea ce priveşte clădirea actuală a şcolii, sunt prevăzute: refacerea finisajelor interioare, a pardoselilor din casa scării, a holurilor și grupurilor sanitare, înlocuirea parchetului existent cu parchet triplustratificat de trafic intens, înlocuirea ușilor interioare și dotarea cu mobilier şi echipamente specific.
Valoarea totală a investiţiei este de 9,42 milioane lei. Perioada de implementare a proiectului este de 28 de luni.
Și tot la Moldova Nouă a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul privind „Îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii orașului Moldova Nouă din zona adiacentă Școlii Gimnaziale Sofia Arcan”. Va fi reabilitată, modernizată și dotată Școala Gimnazială „Sofia Arcan”, iar investiția cuprinde inclusiv construirea unei clădiri cu destinația de bazin de înot (749 mp suprafață construită).
La clădirea școlii (1.890 mp) sunt prevăzute: termoizolarea pereților exteriori și a planșeelor, înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie performantă cu ramă din PVC, înlocuirea șarpantei și a tablei actuale cu o învelitoare de țiglă, refacerea instalațiilor de încălzire, electrice și sanitare, montarea de panouri solare, reparații interioare și exterioare, dotarea cu mobilier și echipamente specifice.
De asemenea, vor fi refăcute și modernizate străzile Traian Vuia, Mihai Viteazu și aleea de acces către piață în zona adiacentă școlii, cu toate componentele lor – drumuri, trotuare, spații verzi, parcări, vor fi amenajate noi alei carosabile, trotuare și locuri de parcare.
Valoarea totală a proiectului este de 14.438.914 lei, din care 14.092.296 lei reprezintă finanțare nerambursabilă, prin #Regio-POR 2014-2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii.

Post Author: Cristian Bistriceanu

Cristian Bistriceanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *