Tranzacționarea terenurilor agricole – o piață tot mai dinamică în Caraș-Severin

Mii de oferte de vânzare a terenurilor situate în extravilanul localităților au fost depuse în ultimele 16 luni la Direcția Agricolă a județului Caraș-Severin. Această instituție are sarcina de a elibera avizele finale, după parcurgerea tuturor pașilor impuși de reglementările legale în domeniu.
În 2018, la Direcţia pentru Agricultură a județului Caraş-Severin au fost depuse peste 3.700 de oferte de vânzare a terenurilor, iar în acest an, până în prezent, au fost înregistrate mai bine de 1.200 de oferte. „La nivelul judeţului Caraş-Severin, în anul 2018, s-au depus 3.713 oferte de vânzare a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, însumând 2.524,71 ha, oferte venite din partea a 3.106 persoane fizice şi 592, persoane juridice. Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Caraş-Severin a emis 2.086 de avize finale, pentru 1.483 ha. În 2019, până la această dată, au fost depuse 1.218 oferte, pentru o suprafaţă totală de 388,03 ha, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană eliberând 55 de avize finale pentru 295,5 ha. Este vorba de 1.165 de persoane fizice şi 37 de persoane juridice”, a declarat purtătorul de cuvânt al Direcţiei pentru Agricultură, Liviu Munteanu.
În conformitate cu Legea 17/2014, proprietarii tabulari de terenuri, pentru a vinde terenurile agricole situate în extravilan, trebuie să respecte anumite prevederi, şi anume, să depună la primărie cererea de afişare a ofertei, oferta de vânzare, dovada proprietăţii, respectiv, extrase CF, copii ale actelor care au stat la baza întabulării (contracte de vânzare-cumpărare), copie act identitate/ procură notarială, în cazul în care proprietarul a împuternicit altă persoană, şi certificatul fiscal.
Primăria, în termen de trei zile de la depunerea actelor, înaintează Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană dosarul spre publicare a ofertei de vânzare pe site-ul instituţiei . În termen de 30 de zile, dacă există preemptori: coproprietari, arendaşi, vecini sau Agenţia Domeniile Statului, aceştia vor depune dovada că sunt preemptori ai suprafeţelor de teren scoase la vânzare. După cele 30 de zile, dacă se îndeplinesc condiţiile legale, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană emite un aviz final. În cazul în care nu există un preemptor, primăria eliberează o adeverinţă, iar vânzarea va putea fi efectuată.

Post Author: Valerius Hora

Valerius Hora

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *