Convocare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin pentru data de 8 aprilie 2024

D I S P O Z I Ţ I E

de convocare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin

în şedinţă extraordinară pentru data de 8 aprilie  2024

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin;

În temeiul prevederilor art. 178 alin. (2), 179 alin. (2) lit. b)  şi ale art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

D I S P U N:

Art.1. (1) Se convoacă Consiliul Judeţean Caraş-Severin în şedinţă extraordinară, pentru data de 08.04.2024, ora 11:00 în sala de şedinţe  situată la etajul I  al Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

(2) Ședința se va desfășura cu prezența fizică a consilierilor județeni.

(3) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în Anexa la prezenta dispoziție.

 Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în presă și pe site-ul Consiliului Județean  Caraș-Severin şi se comunică, prin grija Direcţiei Generale Juridice și de Administrație Publică Locală:

–  Instituţiei Prefectului-Judeţul Caraş-Severin;

–  Președintelui  și vicepreședinților Consiliului Județean Caraș-Severin;

–  Consilierilor județeni;

–  Secretarului  general al județului.

 

 

    PREȘEDINTE,                                                          CONTRASEMNEAZĂ:

           Romeo-Dan DUNCA                                 SECRETARUL GENERAL  AL  JUDEȚULUI,

                                                                                                    Darian CIOBANU

                                                                        

 

Nr.239   

Data: 03.04.2024

 

NOTĂ:

  1. Prezenta dispoziție s-a publicat pe site-ul Consiliului Județean Caraș-Severin (www.cjcs.ro) la secțiunea Anunțuri, în data de­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 03.04.2024;
  2. Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi  puse la dispoziția consilierilor județeni  și  în format electronic, prin  intermediul poștei electronice.
  3. Aleșii județeni pot formula și depune amendamente la proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, în scris. Amendamentele pot fi formulate și depuse inclusiv în ziua desfășurării ședinței de plen.

 

Anexă la Dispoziția nr. 239/03.04.2024

1        Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.34/04.03.2024 privind utilizarea sumei de 82.669,37 mii lei din excedentul bugetului local al Județului  Caraș-Severin rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2023,în valoare de 95.002,18, mii lei, în anul 2024.

2        Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin

  1. 35/04.03.2024 privind aprobarea bugetului propriu al Județului  Caraș-Severin,pe anul 2024 și estimări pe anii 2025-2027.

3        Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 36/04.03.2024 privind aprobarea bugetului propriu al  Judeţului Caraş-Severin şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin și finanţate de către acesta pe sursa A, pe anul 2024 și estimări pe anii 2025-2027.

4        Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza PTE, a Devizului General actualizat, a indicatorilor tehnico-economici şi a contribuţiei Unității Administrativ Teritoriale Judeţul  Caraş-Severin pentru  obiectivul de investiții “Renovarea energetică a Centrului Școlar de Educatie Incluziva Christiana Bocșa Județul Caraș-Severin.

5        Proiect de hotărâre  pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 72/28.03.2024 privind aprobarea participării Judeţului Caraş-Severin prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, în calitate de membru asociat la constituirea „Asociației CLUB SPORTIV MUNCITORESC REȘIȚA”.

 

Post Author: Cornelia Dunăreanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *