Primăria Caransebeș a anunțat faptul că au fost scoase la licitație, noi locuri de parcare de reședință!

Noi locuri de parcare sunt scoase la licitație la Caransebeș!  Primăria Caransebeș a anunțat faptul că noi locuri de parcare de reședință au fost scoase la licitație.
La procedura de atribuire/licitaţie pot participa locatarii imobilelor arondate parcării care nu s-au încadrat în termenele procedurii principale, locatarii imobilelor nearondate parcării (situate la o distanță mai mare de 30 m), locatarii care au în proprietate/folosință un al doilea autovehicul, chiar dacă dețin și un garaj construit pe terenul municipiului Caransebeș. Prețul de pornire al licitației este de 160 lei/an.
Solicitarea de atribuire va fi însoțită de următoarele documente:
1. Documente privind domiciliul, respectiv reşedinţa: B.I./C.I;
2. Certificatul de înmatriculare al autovehiculului/ autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă, cu inspecţia tehnică periodică valabilă;
3. Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) al autovehiculului dacă solicitantul nu este proprietarul acestuia: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, comodat, etc. În cazul autoturismelor înmatriculate în altă ţară, va fi prezentată o traducere în limba română a certificatului de înmatriculare (efectuată de un traducător autorizat). Dreptul de folosinţă al unui autovehicul se dovedeşte cu acte autentificate notarial, cu excepţia contractului de leasing;
4. Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă este cazul).
Solicitările pentru atribuirea unui loc de parcare de reședință se depun doar prin sistemul informatic de gestiune al parcărilor, în perioada 13.11.2023 -24.11.2023, iar cele care nu îndeplinesc condițiile impuse prin regulament vor fi respinse.
ATENȚIE: Obligațiile bugetare includ: taxa de parcare aferentă perioadei 01 noiembrie- 24 noiembrie se achită de către foștii titulari ai locurilor de parcare până la data depunerii cererii, dacă este cazul, impozite și taxe datorate de către proprietarii locuinței de domiciliu sau de reședință, impozite și taxe datorate de către persoanele care își au domiciliul sau reședința în imobilul pentru care se atribuie locul de parcare , sume datorate în baza unor contracte de închiriere, de concesiune sau licențe, drept de folosință, despăgubiri stabilite prin hotărâri judecătorești, amenzi.
Cei interesați să afle ce locuri de parcare sunt  scoase la licitație, pot consulta pagina de social media ai Primăriei Caransebeș, unde este postat anunțul integral al scoaterii la licitație al locurilor de parcare de reședință.

Post Author: Patricia Bușcu

1 thoughts on “Primăria Caransebeș a anunțat faptul că au fost scoase la licitație, noi locuri de parcare de reședință!

  • Anonim

    (02/10/2024 - 22:50)

    Se poate face si online sau doar pe stilul comunist?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *