Retrospectivă! Ce au făcut pompierii militari cărășeni în 2022?

Provocările cu care s-a confruntat inspectoratul nostru, pe parcursul anului 2022, au fost complexe.

A fost gestionată o diversitate mare de riscuri, care a impus adoptarea de măsuri și acțiuni concrete privind pregătirea forțelor, informarea populaţiei şi asigurarea unei intervenţii prompte şi eficiente pentru evitarea pierderilor de vieți omenești și pentru reducerea impactului negativ asupra mediului şi bunurilor materiale.

Pentru asigurarea unui nivel ridicat de siguranță a cetățenilor în domeniul apărării împotriva incendiilor, Inspecţia de Prevenire a desfăşurat activităţi de avizare-autorizare, control şi sancţionare a contravenţiilor, instruire şi informare preventivă a populaţiei pe această linie.

În vederea intrării în legalitate pe linia securității la incendiu și protecției civile, au fost analizate 243 de documentații, în urma soluționării fiind emise 53 avize de securitate la incendiu şi protecţie civilă, 34 autorizaţii de securitate la incendiu, 6 acorduri pentru organizarea de jocuri de artificii, 1 acord pentru comercializarea de artificii, 1 aviz pentru amplasare în parcelă și 16 puncte de vedere privind planuri urbanistice generale, zonale și de detaliu.

S-a desfășurat un număr de 999 activități de control, inspecție și audit, acestea conducând la constatarea a 4025 deficienţe, pentru încălcarea prevederilor legale pe linia apărării împotriva incendiilor și protecției civile, fiind aplicate 840 amenzi contravenţionale, în cuantum de 515.400 lei şi 2132 avertismente.

Specialiștii din cadrul Inspecției de Prevenire au oferit asistenţă tehnică de specialitate în 1441 de cazuri, din care 439 pe segmentul avizării-autorizării, 999 pe segmentul prevenirii incendiilor și 3 pe prevenirea dezastrelor.

Pe timpul controalelor au fost efectuate 915 exerciţii de alarmare, evacuare şi intervenţie la locul de muncă în caz de incendiu și 77 de exerciţii de alarmare publică.

Pentru construirea unei societăți capabile să acționeze corect în situații de urgență, s-au desfășurat activități de educație preventivă și îndrumare în cadrul cercurilor tehnico-aplicative “Prietenii Pompierilor” și “Cu viaţa mea apăr viaţa” de la nivelul a 77 de localități din județ.

Pe parcursul anului 2022, în urma verificărilor efectuate, 2 servicii voluntare și 3 servicii private pentru situații de urgență au obținut avizele de înființare.

Dezvoltarea nivelului de pregătire al personalului propriu, al instituțiilor, autorităților și populației în domeniul înştiinţare, avertizare şi alarmare s-a realizat prin executarea unui număr de 24 exerciții de înștiințare a Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență, pe diferite tipuri de risc.

S-au transmis către comitetele locale pentru situații de urgență şi către structurile cu răspunderi în gestionarea situaţiilor de urgenţă un număr de 482 notificări hidrometeorologice, din care 76 avertizări hidrologice și 406 avertizări meteorologice.

Au fost dispecerizate 17.007 apeluri, prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență, realizându-se alertarea în timp operativ a subunităţilor şi a echipajelor în raioanele cărora s-au produs evenimentele.

În anul precedent, la nivelul judeţului Caraş-Severin au fost înregistrate 6.878 de intervenţii în situaţii de urgenţă, cu 898 mai multe decât în anul 2021, rezultând o medie de peste 19 intervenții/zi. Dintre acestea, 3325 reprezintă intervențiile echipajelor SMURD care au asigurat prim ajutor calificat și asistenţă medicală de urgenţă. Pe lângă aceste misiuni, echipajele SMURD au mai intervenit la alte 106 misiuni specifice (descarcerare, asistenţă persoane etc).

Incendiile constituie, în continuare, unul din principalele riscuri gestionate de pompierii militari cărășeni. S-au înregistrat în total 876 de intervenţii pentru stingerea incendiilor, cu 181 mai multe decât în anul precedent, 555 dintre acestea fiind incendii de vegetaţie uscată și altele.

Principalele cauze de producere a incendiilor au fost:
-instalaţiile/echipamentele electrice defecte sau improvizate;
-focul deschis;
-coşurile sau burlanele de fum defecte sau necurăţate;
-fumatul;
-sistemele/mijloacele de încălzire defecte sau improvizate;
-acțiunea intenționată;
-cenușă/jar/scântei de la sistemele/mijloacele de încălzire

În ceea ce privește incendiile de vegetaţie uscată, utilizarea focul deschis în spaţii deschise a constituit principala cauză a acestora.

Au mai fost înregistrate:
– 1865 de intervenţii din categoria alte situaţii de urgenţă (inundaţii şi fenomene meteorologice periculoase, misiuni pirotehnice, evenimente publice de amploare etc.);
– 385 de misiuni pentru protecţia comunităţilor (acțiuni pentru protecţia mediului, salvări de animale din medii ostile etc.);
– 319 cazuri de asistență persoane (transport persoane supraponderale, persoane rămase blocate, căutare-salvare persoane rătăcite sau posibil înecate, tentative de suicid etc.).

Activitățile pe linie de asanare pirotehnică s-au concretizat în 33 misiuni de asanare a muniţiei rămase neexplodate pe teritoriul judeţului Caraş-Severin, precum şi 4 misiuni de distrugere a muniţiei asanate.

Comparativ cu anul 2021, a crescut numărul persoanelor salvate, de la 368 la 415, dintre care 20 copii. Ca urmare a situaţiilor de urgenţă din perioada analizată, 35 persoane au fost rănite, din care 2 copii, iar 9 persoane adulte au decedat.

Pentru asigurarea pregătirii de specialitate a personalului, în vederea îndeplinirii misiunilor, au fost efectuate 67 de exerciţii pe diferite tipuri de risc.

Programul naţional de voluntariat “Salvator din pasiune” s-a bucurat de atenție în rândul cărășenilor și în anul 2022, desfăşurându-se trei serii de pregătire, în urma cărora au absolvit cursul 76 de voluntari.

În baza proiectului transfrontalier Rețea Comună Durabilă pentru Situațiile de Urgență din Banat RORS 283, derulat în parteneriat cu Consiliul Județean Caraș-Severin, în anul 2022 a intrat în dotarea unității un microbuz 8+1 locuri, Volkswagen Transporter T6, în valoare de 243.840,44 Lei;

De asemenea în cadrul proiectelor derulate la nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, au intrat in dotarea unității noastre următoarele:
prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) în cadrul proiectului “Viziune 2020”, o autospecială de stingere cu apă și spumă de 10.000 litri, marca Renault în valoare de 1.698.368,00 Lei și o autospecială de stingere cu apă și spumă de 4.000 litri, marca MAN în valoare de 1.594.93,02 Lei; prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 în cadrul proiectului “Îmbunătățirea capacității de intervenție la urgențele medicale vest”, o autospecială de transport victime multiple, marca Volkswagen Crafter în valoare de 958.219,30 lei în vederea eficientizării completului ,,TABĂRĂ MOBILĂ”, ca urmare a implementării proiectelor I.G.S.U., două containere în vederea eficientizării completului ,,TABĂRĂ MOBILĂ” în valoare de 470.804,07 lei.

În anul 2023, misiunea inspectoratului nostru în slujba cetățenilor va continua vizând consolidarea și dezvoltarea capacității de răspuns și eficientizarea acțiunilor pentru gestionarea situațiilor de urgență, precum și creșterea capacității de reziliență a comunităților și a gradului de siguranță al cetățenilor.

 

 

Post Author: Andreea Ilie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *