Amenzi de peste 50.000 de lei, în luna noiembrie, aplicate de inspctorii ITM Caraș-Severin!

 

Inspectorii cărășeni de muncă au efectuat peste 230 de controale la firmele din județ, pe parcursul lunii noiembrie. În urma controalelor efectuate au fost aplicate amenzi cu o valoare ce depășește suma de 50.000 lei.

 

În luna noiembrie 2023, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin au desfășurat peste 230 de controale la firmele din județ. Au dispus peste 250 de măsuri obligatoriii de remedire a deficienţelor constatate.
Au fost aplicate amenzi în valoare de peste 50.000 lei.
Principalele abateri constatate de inspectorii cărășeni de muncă, pe parcursul lunii noiembrie 2023 sunt:

– primirea la muncă a salariatului fără încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă; în Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor nu se transmit modificările de salariu; nu se respectă termenele de transmitere a datelor, iar unele date sunt introduse eronat; neacordarea repausului săptămânal și a sporului pentru munca prestată în acele zile de repaus; nu se face dovada efectuării plății salariului către salariații îndreptățiți; lipsă notificare inspectorat pentru munca prestată noaptea; lipsă regulament intern;
– nu se țin permanent închise tablourile electrice de distribuție; echipamentele de muncă puse la dispoziția lucătorilor nu sunt dotate cu dispozitive de protecție și nu au afișat la loc vizibil instrucțiuni de utilizare și avertizare; nu se folosește echipamentul individual de protecție de către lucrător deși a fost acordat de către angajator; nesemnalizarea lucrărilor de săpături; lipsa notificării cu privire la substanțele și amestecurile chimice periculoase pe care le folosește angajatorul; lipsa planului propriu de securitate și sănătate în muncă al șantierului; declarații de conformitate netraduse în limba română.

Cele mai multe nereguli s-au constatat la o firmă din județ având domeniul de activitate: activități generale de curățenie a clădirilor. Printre abaterile constatate regăsim și faptul că a fost identificată o persoană care presta muncă la negru, neavând încheiat în formă scrisă contractul individual de muncă.
Au fost comunicate de către firmele din județ la Inspectoratul Teriorial de Muncă Caraș-Severin,  3 accidente de muncă care au avut ca urmări 2 cazuri de incapacitate temporară de muncă și 1 deces, iar la finalizarea cercetărilor se va stabili dacă aceste evenimente reprezintă accidente de muncă sau au avut loc în afara muncii.

În baza Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, s-au luat în evidenţă 258 zilieri, iar conform Legii nr. 367/2022 a dialogului social, s-au înregistrat 9 contracte colective de muncă și 4 acte adiționale de modificare a contractului colectiv de muncă.
La solicitarea scrisă a salariaților sau a unor foști salariați, s-au întocmit 180 de certificate ce conțin informații referitoare la activitatea desfășurată la angajatori.

Post Author: Patricia Bușcu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *