Concurs pentru posturile de directori școlari. 145 de posturi vacante


119 de posturi de director și 26 de directori adjunct sunt disponibile în învățământul cărășean. Cei care vor să acceadă la o funcție de conducere la una din unitățile de învățământ din Banatul montan pot să își depună dosarele până în 26 septembrie.
Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin anunță faptul că 145 de funcții de conducere la nivelul grădinițelor, școlilor, liceelor și cluburilor sportive școlare cărășene sunt vacante și în consecință se va organiza un concurs pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct disponibile.
Conform metodologiei cei care vor să se înscrie la consursul organizat de ISJ trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a)Sunt absolvenţi ai învăţământului superior cu diplomă de licenţă sau atestat de echivalare în condițiile legii
b)Sunt titulari în învăţământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
c)Au o vechime în învăţământul preuniversitar de minimum 5 ani;
d)Au calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din instituții de învăţământ;
e)Nu au fost sancţionate disciplinar în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ;
f)Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală şi nici nu au fost sancţionate disciplinar printr-o decizie de sancţionare disciplinară, rămasă definitivă şi în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcţii de conducere;
g)Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei;
h)Nu au avut statutul de „lucrător al Securităţii” sau „colaborator al Securităţii”.
Dosarul de înscriere la concurs se încarcă în aplicaţia informatică dedicată şi trebuie să conţină obligatoriu documentele prevăzute în articolul 8 din Metodologie. Depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă, pe platforma informatică dedicata, se face în perioada 15 septembrie 2021-26 septembrie 2021.
Proba scrisă va avea loc în data de 15 octombrie 2021.Desfăşurarea probei de interviu va avea loc în perioada 15 noiembrie 2021-8 decembrie 2021.
Metodologia de concurs, cu anexele sale, fişele posturilor pentru director şi pentru director adjunct, lista funcţiilor vacante, perioada de înscriere şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs sunt afişate la sediul şi pe site-ul I.Ş.J. Caraș-Severin: https://www.isjcs.ro/

Post Author: Cristian Bistriceanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *