Ziua Inspecției Muncii

Inspecției Muncii, o instituție esențială în asigurarea respectării legislației muncii și a securității și sănătății în muncă aniversează 25 de ani de la înființare.

Înființată prin Legea nr.108/1999, Inspecția Muncii funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, având în subordine inspectoratele teritoriale de muncă, instituții cu personalitate juridică, organizate în fiecare județ şi în municipiul București.

Ziua de 11 iulie a devenit Ziua Inspecției Muncii prin adoptarea Legii nr. 337/2018 privind statutul inspectorului de muncă fiind marcată, anual, prin acțiuni de promovare a prevederilor legislative în vigoare, cu scopul de a stimula munca sigură și decentă. Inspecția Muncii îndeplinește funcția de autoritate de stat prin care se asigură exercitarea controlului în domeniile relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă și supravegherii pieței și își desfășoară activitatea potrivit statutului propriu, în baza prevederilor art. 41 din Constituția României. Reglementarea Inspecției Muncii își are originea și din faptul că România a ratificat o serie de acte ale Organizației Internaționale a Muncii (de ex. Convențiile cu nr. 81 și 129).

„Subliniem faptul că Inspecția Muncii din România și inspectoratele teritoriale de muncă au mandat identic cu cel al instituțiilor similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, motiv pentru care, în strategia și programul anual de acțiuni se regăsesc incluse prioritățile și obiectivele identificate la nivel național, fiind astfel în concordanță cu politica Uniunii Europene.
Raportat la cronologia activității de inspecție a muncii în România constatăm că este mult mai îndelungată, sănătatea și securitatea în muncă reprezentând, constant, o prioritate.
În anul 1874 s-a instituit prima lege care reglementa aspecte legate de sănătatea în muncă, iar în 1894 intra în vigoare «Regulamentul pentru industriile insalubre» ce cuprindea dispoziții privind munca femeilor și a tinerilor precum și elemente de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale.

În exercitarea atribuțiilor sale, Inspecția Muncii se raportează la una dintre funcțiile sale generale, aceea de comunicare, prin care se asigură schimbul de informații cu autoritățile centrale și locale, precum și cu persoanele fizice și juridice supuse activității de control, informarea acestora și a cetățenilor asupra modului cum se respectă și se aplică prevederile legislației din domeniile de competență, îndeplinind, cumulativ și rolul instructiv prin campaniile de conștientizare și de prevenire.
Pe lângă activitatea primordială de control, Inspecția Muncii și inspectoratele teritoriale de muncă sunt preocupate în permanență de informarea și conștientizarea angajatorilor și a angajaților despre importanța cunoașterii și respectării legislației din domeniul relațiilor de muncă și a securității și sănătății în muncă”, precizează, Iancu Panduru, inspector șef în cadrul ITM Caraș-Severin. Iancu Panduru mai spune că la nivelul județului Caraș-Severin, instituția pe care o conduce are o permanentă colaborare cu autoritățile și instituțiile publice, în mod deosebit cu Instituția Prefectului, Inspectoratul de Poliție, Biroul pentru Imigrări, Inspectoratul de Jandarmi, Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, Casa de Pensii, Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul Școlar, atât pentru informarea reciprocă cât și pentru verificarea respectării normelor legale în vigoare.
„Fără organizarea activității de inspecție a muncii, care să înlăture munca nedeclarată sau subdeclarată, să prevină pericolele de accidentare şi îmbolnăvire profesională, nu s-ar putea concepe desfășurarea normală a raporturilor de muncă într-un mediu sigur și sănătos. În continuare, ITM Caraș Severin își propune ca obiectiv principal menținerea nivelului înalt de încredere în rândul angajatorilor și lucrătorilor, să răspundă responsabil, prompt și obiectiv solicitărilor cetățenilor pentru asigurarea unei munci sigure și decente. La mulți ani și succes în activitate tuturor inspectorilor de muncă din cadrul Inspecției Muncii și inspectoratelor teritoriale de muncă din țară”, a mai transmis, Iancu Panduru, inspector șef al ITM Caraș-Severin.

Post Author: Cornelia Dunăreanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *