Inspectorii de muncă au efectuat aproape 60 de controale, au dispus 103 măsuri de remediere și a fost aplicată o amendă în valoare de 3000 lei în domeniul comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor

 

În perioada 11–15 martie,  Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraș-Severin a derulat acțiuni de control cu caracter inopinat în cadrul Campaniei Naționale pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă precum și prevederile legale privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă de către angajatorii care desfășoară activitate centre comerciale (supermarket, hipermarket) în domeniul comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor, cod CAEN 47.
În sectorul de activitate comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor, lucrătorii sunt confruntați cu riscuri de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională, fapt care determină producerea de accidente de muncă cu incapacitate de muncă (9,5% din totalul de accidente din economia națională). Exemplificăm câteva din riscurile potențiale:
– echipamente de muncă a căror utilizare este necorespunzătoare;
– echipamente de muncă neconforme pentru securitatea lucrătorilor;
– risc de accidentare din cauza incendiilor generate de instalațiile electrice neconforme sau de lipsa măsurilor în domeniul securității și sănătății în muncă la locurile de muncă cu foc deschis – bucătării, centrale termice, etc.;
– risc de accidentare din cauza lipsei de vizibilitate pe căile de acces și manevrării necorespunzătoare a stivuitoarelor și transpaletelor;
– manipularea de mase grele și foarte grele care conduc la probleme de sănătate asociate cu dureri de spate și musculare precum și la accidente prin cădere de obiecte depozitate la înălțime;
– lucrul la temperaturi ridicate sau scăzute (carmangerii, bucătării, etc.);
– risc de electrocutare;
– risc de tăiere;
– risc de lovire prin cădere/răsturnare obiecte/produse greșit depozitate.
În domeniul relațiilor de muncă, sectorul de activitate controlat este susceptibil de încălcarea reglementărilor legale referitoare la angajarea personalului, durata timpului de muncă și munca suplimentară, întocmirea evidenței orelor de muncă, repausurile periodice, transmiterea în termenul legal a datelor din contractele individuale de muncă, munca de noapte, acordarea drepturilor salariale.
În acest sens, inspectorii de muncă au efectuat 59 controale, s-au dispus 103 măsuri de remediere și a fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 3000 lei.
Deficiențe identificate: neacordarea repausului săptămânal și a sporului pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, completarea Revisal-ului cu date eronate, necompletarea regulamentului intern cu toate clauzele obligatorii, neînmânarea unui exemplar a contractului individual de muncă către salariat, neînceperea procedurii de negociere colectivă în vederea încheierii contractului colectiv de muncă; lipsa trusei de prim ajutor, consumabile expirate și neînlocuite în trusa de prim ajutor, neefectuarea controlului medical periodic, fișe de instruire nesemnate, etichetarea rafturilor cu sarcina maximă admisă, nu se afișează la loc vizibil procesul verbal de ședință a comitetului de securitate și sănătate în muncă.

Post Author: Patricia Bușcu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *