ISJ desfășoară inspecții în școlile cărășene pentru a verifica prezența la ore a elevilor! Scopul este reducerea abandonului școlar

Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin desfășoară în unitățile de învățământ preuniversitar activități de inspecție școlară, pentru a verifica prezența la ore a elevilor.

Inspecțiile vor avea loc până pe 29 noiembrie și au ca scop reducerea abandonului școlar.

Astfel, se are în vedere identificarea elevilor care absentează, elevi care ulterior vor fi consiliați.

Reducerea abandonului școlar este o prioritate pentru Ministerul Educației, iar responsabilitatea guvernului și a autoritățile locale este să asigure buna desfășurare a procesului educațional.

Prezența elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absență, iar dirigintele informează părinții sau reprezentanții legali dacă elevul are absențe nemotivate.

Informarea se face în scris, iar numărul acestora se stabilește prin regulamentul de organizare și funcționare a fiecărei unități de învățământ.

În cazul elevilor minori, părinții sau reprezentanții legali au obligația de a prezenta personal profesorului actele justificative pentru absențele copilului.

Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt, după caz adeverința eliberată de medicul cabinetului școlar, de medicul de familie sau medicul de specialitate sau adeverința eliberată de unitatea sanitară în care elevul a fost internat.

De asemenea, actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului școlar sau a medicului de familie.

Important de știut este că, în limita a 40 de ore de curs pe an școlar, fără a depăși 20% din numărul orelor alocate unei discipline, absențele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui sau reprezentantului legal.

Menționăm de asemenea că pe lângă inspecțiile școlare, alte soluții în ceea ce privește reducerea abandonului școlar sunt asigurarea transportului școlar, asigurarea unei mese calde în școli și asigurarea burselor școlare.

 

Post Author: Andreea Ilie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *