Primăria Reșița, prima din țară acreditată în programul ERASMUS+ pentru formarea cadrelor didactice


UAT-urile au obligația de a investi în infrastructură și dotări, lucru care se vede în Reșița prin reabilitarea tuturor spațiilor de învățământ și prin proiectele de dotare care sunt în lucru în acest moment. În același timp, Primăria Reșița consideră că pentru creșterea calității actului educațional, sunt la fel de importante și investițiile în dezvoltarea resurselor umane disponibile în sistemul de învățământ local.

Deoarece este primul an în care UAT-urile sunt eligibile pentru acreditare, Municipiul Reșița a început demersurile de a obține finanțări din fonduri europene pentru cursuri de formare a profesorilor.

Astfel, în primul an în care primăriile sunt eligibile pentru acreditări de formare în domeniul educațional Primăria Reșița este singura din țară care obține acreditare Erasmus+ pe domeniul Educație școlară, în vederea participării la cursuri de formare în orașe europene a profesorilor din Reșița.

Acest proiect este coordonat de Primăria Reșița, în parteneriat cu Grupul Local de Educație, într-un consorțiu care este format din 12 unități de învățământ. La consorțiul constituit pot adera și alte unități de învățământ din Reșița, pe parcursul celor 5 ani în care este valabilă acreditarea obținută.

Prin acest proiect se asigură finanțarea pentru o formare de foarte bună calitate pentru peste 400 de profesori de la școlile din Reșița, prin participarea acestora la cursuri oferite de furnizori din state UE.

Domeniile pe care le vizăm pentru formarea profesorilor sunt:
– Digitalizare: accesarea de proiecte pentru dotarea cu echipamente digitale de ultimă generație pentru toate școlile face absolut necesară pregătirea întregului personal didactic pentru utilizarea acestora într-un mod cât mai creativ și atractiv pentru elevi;
– Dezvoltare durabilă: în concordanță cu viziunea de dezvoltare a orașului, ne dorim ca profesorii să ofere un model de comportament de dezvoltare durabilă cu impact asupra elevilor și a întregii comunități;
– Incluziune: pornim de la tradiția locală de respectare a diferențelor și construim pe această tradiție pentru a ne apropia de idealul unei comunități incluzive.

Obiectivul avut de Primaria Resita este acela de a crea un grup de profesori deschiși pentru inovare și dezvoltare, care să se formeze într-un model de predare european pe care îl vor pune în practică la clasă, astfel crescând calitatea actului educațional din orașul nostru.

Pentru următorii 5 ani, au fost planificate peste 600 de deplasări pentru participarea la cursuri de formare atractive, care să stimuleze și să contribuie la dezvoltarea profesorilor reșițeni.

 

Acreditarea Erasmus reprezintă instrumentul prin care organizațiile și instituțiile pot participa într-un mod continuu în cadrul programului Erasmus+ 2021-2027, oferindu-le anual acces simplificat la finanțare în cadrul Acțiunii-cheie 1, proiecte de mobilitate.

Acordarea acreditării Erasmus confirmă faptul că organizația aplicantă este capabilă să implementeze un plan de dezvoltare strategică pe termen mediu sau lung. Pentru aceasta, organizația candidată elaboreaza un plan de punere în aplicare a unor activități de mobilitate de înaltă calitate, denumit Plan Erasmus, ca parte a unui efort organizațional mai amplu de a-și gândi strategic dezvoltarea.

ISJ Caras Severin va activa ca lider de consorțiu, implicând școli din comunități defavorizate (rural amenințat de apropierea urbană, rural izolat, comunități de romi), care prin formarea angajaților în context european să aducă inovare în școală și comunitate, să devină vectori de opinie și acțiune, cu focus pe formarea de abilitati si deprinderi prin dezvoltarea curriculara a scolii.

Membrii consorțiului vor fi selectați anual, prin anunț transparent pe canalul de comunicare al ISJ, cu precizarea clară a criteriilor.

Anual, vor fi implicate minim 5 școli diferite, cu câte 2-7 participanti din fiecare școală, astfel încât, pe toată perioada acreditării să poată beneficia de experiența Erasmus+ minim 100 de profesori, din minim 25 de școli.

Alături de reprezentanții din școli vor participa și reprezentanți ai ISJ Caras-Severin- coordonatorul consorțiului, responsabil pentru inițierea și implementarea activităților cu relevanță pedagogică și știintifică.

Post Author: Andreea Ilie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *