Solicitări pentru emiterea titlurilor de proprietate


Primarul comunei Fârliug, Adriana Elena Sărăor, este printre primii aleși din județ care invită cetățenii să-și ridice titlurile de proprietate pentru terenurile ce nu au fost trecute în cooperative în perioada comunistă.

„În temeiul Legii 123/2023, cetățenii a căror terenuri nu au fost înscrise în cooperativa agricolă de producție (CAP), nu au fost predate la stat și nu au fost preluate la stat prin acte translative de proprietate, pot depune la Primăria Comunei Fârliug, solicitări pentru emiterea titlurilor de proprietate.
Terenurile trebuie să fie înscrise în Registrul Agricol și în evidențele fiscale ale Primăriei.
Pentru terenurile în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului și publicității imobiliare, nr.7/1996, cu modificări și completări”, a informat primarul comunei Fârliug, Adriana Elena Sărăor.
Locuitorii trebuie să știe că cererea persoanei sau persoanelor pentru care se propune validarea, adresată Comisiei locale, va fi însoțită de următoarele documente:
a)Copie CI/BI/pașaport valabil;
b)Copii după actele de stare civilă (certificate de : naștere, căsătorie, după caz), certificat de moștenitor/ calitate de moștenitor, dacă este cazul;
c)Adeverință eliberată de primărie din care să rezulte că suprafața e înscrisă în registrul agricol sau registrul cadastral;
d)Certificat de atestare fiscală;
e)Declarația pe propria răspundere a petentul din care să rezulte că terenul solicitat nu face obiectul vreunei cauze aflată pe rolul instanțelor de judecată sau, după caz, declarația pe proprie răspundere a petentului din care să rezulte că pentru terenul solicitat a existat un dosar pe rolul instanței de judecată, cu prezentarea soluției definitive.
f)Plan de amplasament și delimitare a imobilului, având atribuit număr cadastral, urmare a documentației cadastrale depuse de către PFA/PJA la OCPI Caraș-Severin.

Termenul limită pentru depunerea cererilor este 15 noiembrie 2023.

Post Author: Andreea Ilie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *