Acțiuni de control în județul Caraș Severin desfășurate de comisarii CJPC, la unitățile de cazare, la unitățile de alimentație publică și la operatorii economici care comercializau echipamente electrice și produse alimentare

Noi controale urmate de  amenzi!  Comisarii CJPC Caraș Severin au fost din nou pe teren și au verificat unitățile de cazare,  unitățile de alimentație publică și  operatorii economici care comercializau echipamente electrice și produse alimentare. Comisarii au constatat o serie de abateri.

În perioada 22 -25 ianuarie,  au fost verificați 5 operatori economici,repectiv:
• SC HOTEL MINERVA SRL BĂILE HERCILANE (HOTEL MINERVA)
• SC PEDRO OBREJANU SRL CARANSEBEȘ (FST FOOD)
• SC RESTAURANT CĂRNĂREASA BREBU SRL BREBU (RESTAURANT LA PĂDURE)
• SC MĂDĂ GLI OPTIM SRL REȘIȚA
• SC ELECTROCASNICA SRL CARANSEBEȘ
Principalele abateri de la legislație constate:
-nerespectare condiții igienico-sanitare la cazare
-produse preparate și materii prime lipsite în totalitate de elemente de identificare-caracterizare necesare determinării conformității acestora sau în afara datei limite de consum (expirate)
-nerespectarea Ordinului ANPC 201/2022 privind furnizarea de informații comercializarea produselor finite/ mâncărurilor furnizate de unitățile de restaurație colectivă în lista meniu și pe site
-neinformarea consumatorilor cu privire la substanțele ce pot cauza alergii conform Ordinului ANPC 163/2021 în lista meniu și pe site
-neinformarea consumatorilor cu privire la faptul cu pentru prepararea mâncărurilor se utilizează materii prime provenind din produse decongelate conform Ordinului ANPC 183/2016
-produse alimentare oferite la comercializare cu data durabilității minimale depășită sau fără data durabilității minimale
-echipamente electrice cu instrucțiuni netraduse în limba română și marcaj de conformitate neconform

Sancțiuni aplicate:
– 7 amenzi contravenționale în cuantum total de 21.500.lei
– 2 avertismente
Au fost dispuse următoarele măsuri complementare:
– Oprirea temporară de prestări servicii pană la remedierea deficiențelor pentru 2 unități, respectiv SC PEDRO OBREJANU SRL și SC RESTAURANT CĂRNĂREASA BREBU SRL
-oprirea definitivă de la comercializare și retragerea de la consumul uman al produselor neconforme în cantitate de 43 kg produse alimentare și valoare de 3180 lei și a produselor electrice în valoare de 375 lei.

Post Author: Patricia Bușcu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *