Doar 61,11% dintre candidații la concursul de directori din Caraș-Severin au promovat proba scrisă

Județul Caraș-Severin se situează sub media națională la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director sau director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

Asta deoarece doar 61,11% dintre candidații care au participat la proba scrisă au promovat examenul, media pe țară fiind de 68,50%.

Mai exact, din 114 candidați înscriși, doar 108 au susținut proba, iar dintre aceștia, doar 66 au promovat înainte de contestații, obținând cel puțin nota 7.

Ceea ce înseamnă că 42 de candidați au picat examenul.

Reamintim că în Caraș-Severin sunt vacante 145 de posturi de director și director adjunct.

La nivel național, au susținut proba scrisă 8.627 de candidați, iar dintre aceștia, au promovat 5.676.

Menționăm că județele cu cele mai bune rezultate sunt Cluj, cu rata de promovare de 93%, după care Sălaj, cu 81% și Mureș, cu 78%, iar județele cu cele mai slabe rezultate sunt Mehedinți, cu rata de promovare de doar 44%, Călărași, cu 45,1% și Satu Mare, cu 50,3%.

 

Acum, cei 66 de candidați promovați sunt așteptați la cea de-a doua etapă a concursului, respectiv la interviu.

Interviul cu durata de 60 de minute pentru fiecare candidat, în cadrul căruia se evaluează:
– competențele de management strategic, operațional și de comunicare, prin prezentarea unei strategii de dezvoltare a unității de învățământ pentru care candidează.
– abilitățile de rezolvare a unor situații-problemă, prin raportare la contextul și specificul unității de învățământ pentru care candidează;

– competențele digitale, pe baza utilizării calculatorului.

Strategia de dezvoltare a unității de învățământ va conține maximum 5 pagini și va fi pusă la dispoziția membrilor comisiei de evaluare a probei de interviu la prezentarea candidatului pentru susținerea probei.

Interviul este evaluat cu punctaje exprimate prin numere întregi de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei, punctajul final fiind media aritmetică a punctajelor acordate de către cei cinci membri ai comisiei de evaluare.
Punctajele se înregistrează în borderoul de notare conform anexei nr. 2 la prezenta metodologie. Nu se admit diferențe mai mari de trei puncte între oricare doi evaluatori. În cazul diferențelor mai mari de trei puncte, președintele comisiei are obligația să medieze divergențele de punctaj între evaluatori. În urma medierii, evaluatorii pot acorda alte punctaje decât cele inițiale și se întocmește un nou borderou de punctaj, în care evaluatorii își motivează, în scris, punctajul acordat.

Post Author: Andreea Ilie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *