Elevii au început astăzi școala!

Elevii au început astăzi școala!

Conform ordinului de ministru nr. 3800 din 9 martie 2023, cursurile anului şcolar 2023-2024 încep astăzi, 11 septembrie și însumează 169 de zile lucrătoare (36 de săptămâni).

Structura anului școlar cuprinde 5 module, astfel:
– modulul I: 11 septembrie 2023 – 27 octombrie 2023
– modulul al II-lea: 6 noiembrie 2023 – 22 decembrie 2023
– modulul al III-lea: 8 ianuarie 2024 – 9/16/23 februarie 2024
– modulul al IV-lea: 19/26/februarie/ 4 martie 2024 – 26 aprilie 2024
– modulul al V – lea: 8 mai 2024 – 21 iunie 2024

Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel:
– vacanţa de toamnă – 30 octombrie – 5 noiembrie 2023;
– vacanţa de iarnă – 23 decembrie 2023 – 7 ianuarie 2024;
– vacanţa “de ski” – 12-18 februarie 2024/19-25 februarie 2024/26 februarie – 3 martie 2024;
– vacanţa de primăvară – 29 aprilie – 7 mai 2024;
– vacanţa de vară – 22 iunie – 7 septembrie 2024.

Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 35 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 14 iunie 2024.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are 34 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 7 iunie 2024.

Pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are 37 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 28 iunie 2024.

În ziua de 5 octombrie — Ziua internațională a educației și în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 11 septembrie 2023 — 26 aprilie 2024, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Derularea celor două programe nu se planifică în același interval de cursuri (modul de învățare).

În anul școlar 2023-2024, în județul Caraș-Severin funcționează un număr de 128 de unități de învățământ cu personalitate juridică, 274 de unități de învățământ arondate, 9 unități conexe pentru activități extracurriculare (5 unități conexe cu personalitate juridică și 4 unități conexe arondate).

În total, rețeaua școlară a județului Caraș-Severin, pentru anul școlar 2023-2024, însumează un număr de 402 unități de învățământ, dintre care 6 unități de învățământ particular, la care se adaugă Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin, Casa Corpului Didactic Caraș-Severin și CJARE Caraș-Severin (cu 2 structuri arondate);

Total: 407.

Numărul total de clase este de 1950.

Elevi înscriși pentru anul școlar 2023-2024 – 36792.

La nivelul lunii august există în județul Caraș-Severin 4298,23 posturi didactice, didactic auxiliar și nedidactice.

Din 3178,7 posturile didactice, sunt neocupate în data de 08.09.2023 un număr de 163 coduri de post ceea ce reprezintă aproximativ 49 de cadre didactice (în aplicația informatică se lucrează în continuare existând propuneri din partea directorilor unităților școlare de ocupare a acestor ore).

Manualele noi pentru anul școlar 2023-2024 au sosit în depozitul de manuale în proporție de 70% și au fost distribuite unităților de învățământ.

Post Author: Andreea Ilie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *