Granturi de până la 500.000 euro pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor și grăsimilor, a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

În ședința de Guvern din 16 noiembrie a fost aprobată o Ordonanță de Urgență prin care se instituie o schemă ce are ca obiectiv acordarea unor granturi de până la 500.000 euro pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor și grăsimilor, a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă.
”Sprijinul destinat producției românești, de maximum 500.000 euro per întreprindere, pentru operatorii din industria de procesare a cerealelor, fabricarea uleiurilor, a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă este parte a răspunsului guvernamental la dificultățile înregistrate de procesatorii din industria alimentară, ca urmare a declanșării războiului din Ucraina. Alocăm o sumă totală de 200 milioane de euro sub formă de granturi, pentru a compensa parțial creșterea costurilor suportate legate de constituirea stocurilor de materie primă și a costurilor legate de transport, depozitare și procesare”, a declarat ministrul Petre DAEA.
Beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt operatorii economici care desfăşoară activităţi încadrate în următoarele clase:
-Fabricarea produselor de morărit;
-Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor;
-Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor;
-Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă.
Există câteva condiții pe care cei interesați să beneficieze de acest program trebuie să le îndeplinească.
Printre cele mai importante dintre acestea regăsim:
a) să solicite ajutorul de stat prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă;
b) să constituie stocuri necesare procesării, respectiv stocuri de grâu în perioada 15 august 2022-1 noiembrie 2022 inclusiv sau stocuri de porumb în perioada 1 septembrie 2022- 1 noiembrie 2022 inclusiv sau stocuri de floarea-soarelui în perioada 15 august 2022-1 noiembrie 2022 inclusiv sau stocuri de lapte crud materie primă în perioada 15 august 2022- 1 noiembrie 2022 inclusiv sau stocuri de materii prime pentru furaje combinate, respectiv grâu şi/sau orz şi/sau porumb şi/sau soia şi/sau rapiţă, în perioada 15 august 2022-1 noiembrie 2022 inclusiv;
c) să deţină autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, emisă de autoritatea de mediu competentă, sau autorizaţie sanitar-veterinară/certificat de înregistrare emisă/emis de autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, după caz, sau în lipsa acestora să declare pe propria răspundere datele referitoare la capacitatea operaţională de măciniş/procesare a unităţii;
d) să prezinte un raport lunar de producţie din anul 2022;
e) să deţină certificat de înregistrare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului,
f) să prezinte facturi/file din carnetul de comercializare a produselor agricole, aferente pentru constituirea stocurilor şi emise în perioadele prevăzute la lit. b), cu menţionarea cantităţii;
g) să nu se afle în reorganizare, lichidare sau faliment, conform evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, la data depunerii solicitării pentru ajutor.

Beneficiarii care îndeplinesc toate condiţiile necesare, trebuie să depună și transmită la Direcția de Agricultură județeană Caraș-Severin, o cerere de solicitare a grantului care cuprinde şi declaraţia pe propria răspundere că nu se află în reorganizare, lichidare sau faliment.
Cererea de solicitare a ajutorului, însoţită de documentele specifice, poate fi transmisă la DAJ, şi prin fax sau poştă sau în format electronic prin e-mail.
Valoarea sprijinului financiar care se acordă per beneficiar este de 500.000 euro, condiționat de constituirea unor stocuri materie primă pentru procesare.
Grantul financiar maxim care se acordă per beneficiar este de 500.000 euro, condiționat de constituirea unor stocuri materie primă pentru procesare, astfel: 14.280 tone de grâu, sau 14.280 tone porumb, sau 9.615 tone de floarea-soarelui, sau 10.000 tone lapte crud materie primă, sau pentru obținerea de furaje combinate 15.600 tone constituite din grâu și/sau orz și/sau porumb și/sau soia și /sau rapiță.

Post Author: Patricia Bușcu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *