Inspectorii cărășeni de muncă, au început controalele în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în unităţile de producere a energiei electrice din județ

 

Inspectorii cărășeni de muncă au dat startul controalelor în unităţile de producere a energiei electrice din județ.
Campania de control se desfășoară la nivel național și este coordonată de inspectorul general de stat, Dantes Nicolae BRATU. Campania a început din data de 1 februarie și se va desfășura până pe data de 28 februarie 2023, în toate județele în care există întreprinderi mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt, care efectuează activităţi de producere a energiei electrice.
Așadar inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă vor controla toate unitățile cu activități în domeniul producerii energiei electrice existente în fiecare județ și vor verifica aspecte cum ar fi:
· modul de respectare, de către angajatori, a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în industria de producere a energiei electrice;
· modul în care angajatorii asigură condiții adecvate de desfășurare a activității în special, în ceea ce privește asigurarea:
· echipamentului colectiv și individual de protecție;
· transportului la și de la locurile de muncă;
· echipamente de muncă corespunzătoare activităților desfășurate și riscurilor prezente la locurile de muncă;
· efectuării, în siguranță, a lucrărilor de mentenață a utilajelor.
· modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde este cazul.

Acţiunea de control este motivată și de frecvența evenimentelor ce au loc în acest domeniu și de numărul de accidente de muncă care au loc în instalațiile de producere a energiei. În industria producerii energiei electrice, cele mai semnificative riscuri care se întâlnesc sunt cele legate de: electrocutare prin atingere directă și indirectă, explozie, incendiu, de neutilizarea mijloacelor și echipamentelor de protecție adecvate și de nerespectarea procedurilor de lucru.

Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat, referitor la această campanie a transmis:
Din cauza riscurilor specifice acestei activități, se impune intensificarea acțiunilor de verificare și monitorizare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și a modului în care angajatorii realizează, în industria producerii energiei electrice, măsurile de securitate și sănătate dispuse de inspectorii de muncă. Considerăm că este necesară atât o instruire adecvată, precum și o monitorizare permanentă, astfel încât caracterul preventiv al activității de inspecție să permită o îmbunătățire a securității și sănătății la locul de muncă.”

Post Author: Patricia Bușcu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *