Amenzi de aproape 90.000 de lei aplicate firmelor din județ de inspectorii cărășeni de muncă!

Amenzi de aproape 90.000 de lei au fost aplicate firmelor din județ de către inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin, pentru neregulile constatate pe parcursul lunii august.

 

În luna august , inspectorii cărășeni de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin au efectuat peste 170 de controale la firmele din județ! Au fost dispuse angajatorilor peste 230 de măsuri de remediere obligatorii dar au fost de asemenea aplicate și amenzi unde s-au constatat abateri mai grave.
Au fost aplicate amenzi în valoare de aproape 90.000 de lei.

Principalele deficienţe identificate:
– primirea la muncă a salariatului fără încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă și neintroducerea în baza de date constituită la nivel național REVISAL a contractului individual de muncă, neachitarea drepturilor salariale, neinițierea negocierilor în vederea încheierii contractului colectiv de muncă, lipsa copiei contractului individual de muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc, nu se face dovada efectuării plăţii salariului către salariaţii îndreptăţiţi prin semnarea statelor de plată sau prin alte inscrisuri prin care se demonstrează efectuarea plății, nu se aduce la cunoștința inspectoratului faptul că salariații prestează muncă de noapte;
-neinstruirea persoanelor responsabile cu acordarea primului ajutor, neutilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare, nu s-au luat măsuri pentru afişarea instrucţiunilor de utilizare pentru echipamentele tehnice din dotare, lipsa autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, neluarea măsurilor pentru efectuarea în termenul scadent a verificării PRAM a instalaţiilor electrice; nu se notifică inspectoratul cu privire la substanțele chimice periculoase utilizate.

Au fost identificate 2 persoane care lucrau la negru. Dintre acestea, o persoană neavând încheiat în formă scrisă contractul individual de muncă, iar pentru cealaltă persoană angajatorul nu a introdus în aplicația electronică REVISAL contractul individual de muncă. Firmele sancționate pentru muncă nedeclarată au domeniul de activitate: restaurante.
Au fost comunicate la Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraș-Severin de către firmele din județ 7 accidente de muncă, care au avut ca urmări 7 cazuri de incapacitate temporară de muncă. La finalizarea cercetărilor, se va stabili dacă aceste eveniment reprezintă accidente de muncă sau au avut loc în afara muncii.

Post Author: Patricia Bușcu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *