Anunț Publicare Posturi Vacante Aquacaraș

Nr.I.E.13271/10.07.2024

Anunţ
referitor la elaborarea unui proiect de act administrativ cu caracter normativ

Consiliul Județean Caraș-Severin

Astăzi, 10.07.2024, Consiliul Județean Caraș-Severin anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act administrativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de școlarizare și a tarifelor școlare, la Școala Populară de Arte și Meserii “Ion Românu” Reșița, pentru anul școlar 2024-2025.
Ţinând seama de prevederile art. 84 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
• referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
• proiectul de hotărâre;
• anexe
Documentaţia poate fi consultată:
• pe pagina de internet a instituţiei, accesând link-ul: http://www.cjcs.ro/proiecte-de-hotarari.php
• la sediul instituţiei, Piața 1 Decembrie 1918, Nr. 1, Reșița, jud. Caraș-Severin;
• proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 19.07.2024;
[ ] ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: comunicare@cjcs.ro;
[ ] prin poştă, pe adresa: Consiliul Județean Caraș-Severin, Piața 1 Decembrie 1918, Nr. 1, Reșița, jud. Caraș-Severin;
[ ] la sediul instituţiei, la Registratură, Piața 1 Decembrie 1918, Nr. 1, Reșița, jud. Caraș-Severin, între orele 08:00-16:00.
Materialele transmise vor purta menţiunea „propuneri privind Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de școlarizare și a tarifelor școlare, la Școala Populară de Arte și Meserii “Ion Românu” Reșița, pentru anul școlar 2024-2025.”
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul:. http://www.cjcs.ro/proiecte-de-hotarari.php.
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 19.07.2024.
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon:0255 -250683, e-mail: comunicare@cjcs.ro, persoană de contact: comunicare@cjcs.ro.

PREȘEDINTE
Romeo-Dan DUNCA

Post Author: www.banatfm.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *